top of page
DP felgretting.jpg

KANTSKADER

Kantskader, riper, mindre skader og kosmetiske utbedringer vil raskt kunne utbedres.

Vi benytter markedsledende teknologi for reparasjon av dine oppskrapede/kantkjørte felger.

DP felgretting-2.jpg

Reparasjon av kantkjørte felger

Å kjøre i en fortauskant eller lignende og skrape opp felgen er noe de fleste opplever. En kantkjørt felg er ikke særlig pent, drar ned totalinntrykket av bilen, og vil for de fleste være et irritasjonsmoment. Mindre skader og kosmetiske utbedringer vil raskt kunne utbedres.

 

Vi benytter markedsledende teknologi for reparasjon av dine oppskrapede/kantkjørte felger.

 

Å renovere felgen koster i de fleste tilfeller betydelig mindre enn å kjøpe ny tilsvarende felg.

felgretter.jpg

Å renovere felgen koster i de fleste tilfeller betydelig mindre enn å kjøpe tilsvarende ny felg.

bottom of page